Hướng Dẫn Học Forex

Hướng dẫn sử dụng Website tohaitrieu.net để học forex miễn phí

Hướng dẫn sử dụng Website tohaitrieu.net để học forex miễn phí

Cấu trúc trang chủ Website Tô Triều

01. Trình đơn truy cập nhanh

Trình đơn truy cập nhanh sẽ thay đổi theo mỗi khu vực mà khách truy cập đang theo dõi.

Tại trang chủ, Menu sẽ hỗ trợ truy cập nhanh

  • Latest - Bài mới nhất

  • Analysis - Phân tích mới nhất

  • Education - Mọi bài viết học Forex mới nhất

  • Investing - Đầu tư tài chính cá nhân

  • Brokers - Nhà môi giới uy tín khuyên dùng

  • Members - Truy cập xem các gói đọc bài và đăng ký thành viên

Tại các trang con, Tuỳ theo tính chất của từng trang mà Menu sẽ hiển thị để phù hợp với mục đích khách truy cập muốn xem.

Ví dụ:

Tại trang Analysis - Chiến lược mới nhất, Thanh menu sẽ hiển thị các cặp tiền thay vì các trình đơn như trang chủ

Tại trang đọc bài, Thanh Menu sẽ hiển thị phân cấp cho biết thư mục mà Bài viết đó thuộc về, Các trang để truy cập tài khoản, Truy cập nhanh vào khoá học miễn phí....

Khung tìm kiếm nhanh

Khung tìm kiếm nhanh xuất hiện ở ngay trên đầu, rộng và chỉ cần gõ từ khoá, sau đó Enter để tìm kiếm thay vì phải click và bị che mất từ khoá tìm kiếm.

02. Chiến lược mới nhất

Đây là khu vực hiển thị các chiến lược Forex - Chứng khoán mới nhất và là những chiến lược mà Tôi đang theo đuổi.

Nếu không có các phân tích hiển thị ở khu vực này, Thường Tôi sẽ không tham gia giao dịch.

03. Kết nối mạng xã hội

Đây là khu vực cho phép truy cập các liên kết để kết nối với Tôi đến Telegram, Facebook hoặc xem các buổi Live dự kiến

04. Investing - Kiến thức đầu tư tài chính cá nhân

Đây là khu vực cập nhật các bài viết chia sẻ về Đầu tư tài chính cá nhân. Nhận dạng lừa đảo tài chính 4.0 để tránh và phòng ngừa các thể loại lừa đảo mạng.

Last updated