Quản lý tài khoản

Thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu, Lấy lại mật khẩu, Quản lý File tải về

Để quản lý tài khoản, bạn vui lòng đăng nhập tại địa chỉ: https://www.tohaitrieu.net/tai-khoan/

01. Tổng quan

Giao diện trang quản lý tài khoản như sau:

  1. Thanh trình đơn: Cho phép bạn chọn nhanh hạng mục quản lý tài khoản

  2. Profile: Thông tin cơ bản tài khoản của bạn

  3. Thông tin đi kèm: Đơn hàng, Tải xuống, sửa địa chỉ...

02. Quản lý đơn hàng

Bạn chỉ cần bấm vào menu Đơn hàng trong trang tài khoản như hình ảnh Tổng quan sẽ xem các đơn hàng mà bạn đã đặt.

03. File đã mua và tải về

Bạn bấm vào trình đơn Tải xuống sau đó kéo xuống cuối trang để tải về File cần tải.

04. Sửa thông tin tài khoản

Bạn bấm vào Menu Sửa thông tin sau đó chọn sửa các thông tin như Mật khẩu, Email, Tên....

Last updated