Cách đọc bài trả phí

Không giới hạn nội dung

Cách đọc bài trả phí rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập và quên đi chuyện bị giới hạn.

Nếu không phải thành viên trả phí, khi truy cập và xem các bài phân tích đôi khi bạn sẽ thấy như sau:

01. Nội dung bị giới hạn như thế nào?

Nội dung bị giới hạn sẽ có một khung yêu cầu đăng nhập.

Nếu là thành viên miễn phí, bạn sẽ không thể ẩn nội dung này. Nếu bạn là thành viên trả phí, chỉ cần nhập Email hoặc Username và Password rồi chọn Login.

02. Tôi đã đăng nhập, làm sao để xem bài trả phí?

Theo Logic của Tôi, khi bạn đã đăng nhập thì bạn không cần phải xem thông tin tài khoản và... Đâu còn giới hạn nữa. Bạn sẽ không thấy có bất cứ Form yêu cầu đăng nhập nào nữa nên nhiều khi bạn bị nhầm là... Bạn chưa đăng nhập

Khi đã có tài khoản trả phí và đăng nhập, bạn sẽ xem nội dung đầy đủ thế này thay vì phải đăng nhập mới có thể xem.

03. Tôi chưa có tài khoản, phải làm thế nào?

Bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản mới theo hướng dẫn tại đây: https://docs.tohaitrieu.net/dang-ky-thanh-vien/dang-ky-tai-khoan-doc-bai

Last updated