Lấy lại mật khẩu

Quên mật khẩu
Để lấy lại mật khẩu, bạn cần truy cập địa chỉ này: https://www.tohaitrieu.net/lost-password/

01. Nhập Email hoặc Username

Nhập vào Username hoặc Email của bạn.
Quên Password
Bấm Get New Password sau đó kiểm tra địa chỉ Email!

02. Kiểm tra email khôi phục mật khẩu

Email khôi phục mật khẩu
Bạn sẽ nhận được một Email với tiêu đề "Tô Triều: Reset Password request"
Ở dọng To confirm this request click here bấm vào chữ here.

03. Kiểm tra email nhận mật khẩu mới

Một Email chứa mật khẩu mới với tiêu đề tương tự bước 02 "Tô Triều: Reset Password request" sẽ được gửi.
Bạn nhớ kiểm tra Email và cả Spam Mail nhé.
Email chứa mật khẩu mới
Mẹo nhỏ là bạn tìm kiếm Email chứa mật khẩu bằng Keyword này: Your new Password is:
Chân thành cảm ơn!