Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi về chính sách thành viên Website và Kênh Youtube Tô Triều

Tôi có thể đọc nội dung trả phí trên ứng dụng cho iOS và Android không?

Không, hiện tại bạn chưa thể đọc các nội dung trả phí trên ứng dụng cho iOS và Android

Tôi là thành viên trả phí trên Website, Tôi có thể xem nội dung trả phí trên Youtube không?

Không, đây là hai nền tảng độc lập

Tôi là thành viên trả phí kênh Youtube, Tôi có đọc được nội dung trả phí trên Website không?

Không, đây là hai nền tảng độc lập

Tôi mua File Quản Lý Vốn, Tôi có được hướng dẫn sử dụng và Fix lỗi không?

Có, bạn được Teamviewer hướng dẫn sử dụng trong 02 tiếng và được cập nhật, Fix lỗi khi gặp sự cố.

Tô Triều có kênh tín hiệu trả phí không?

Không, Tôi không có

Tô Triều có cho Copy Trade không?

Không, Tôi không có copytrade

Tô Triều có chính sách Auto Rebate không?

Có, Khi bạn đăng ký qua XM theo đường liên kết https://trieu.to/tai-khoan-forex hoặc Exness qua https://trieu.to/exness bạn sẽ được Auto Reabte 69-96%

Last updated